Βάπτιση

Γάμος και βάπτιση μαζί?
Η μελιτήνη φροντίζει να δημιουργήσετε μαζί το ιδανικό σκηνικό ενός συνδυασμένου μυστηρίου, δίνοντας εμφαση στην κομψότητα και την άνεση της νύφης και στην εναρμονισμένη με όλο το σκηνικό βάπτιση